Europese SarcoÔdose

Vereniging

EPOS

 

 

In het voorjaar van 2001 is in Amsterdam na een lange aanlooptijd de overkoepelende Europese organisatie opgericht welke zich tot doel stelt activiteiten van nationale sarcoÔdose patiŽnten organisaties Europees te bundelen. De vereniging heeft de naam EPOS gekregen, en kent een breed scala aan doelstellingen. Enkele daarvan zijn:

Het verstrekken van informatie en steun aan patiŽnt en publiek betreffende sarcoÔdose. Deze informatie dient zo breed mogelijk te zijn, en is dus niet "slechts van medische aard".

Het opzetten en stimuleren van ondersteunende structuren ten behoeve van sarcoÔdose patiŽnten in Europa, met name in landen waar geen actieve patiŽnten organisatie(s) actief zijn.

Stimulering van wetenschappelijk onderzoek naar sarcoÔdose en andere granulomateuze aandoeningen.

Stimulering van alle denkbare vormen van zelfhulp voor patiŽnten van sarcoÔdose en andere granulomateuze aandoeningen alsmede hun directe omgeving.

Deze doelstellingen dienen in een Europees kader gerealiseerd te worden, temeer daar door het wegvallen van de grenzen mondialisering de enige optie lijkt. Daarnaast is in de ons omringende landen zowel de aard, de frequentie van voorkomen maar bovenal de aanpak van het ziektebeeld dikwijls beduidend anders dan wij gewend zijn. Door middel van de formalisering van de samenwerking lijkt een goede "kennistransfer gewaarborgd".

Besuchen Sie auch die Internet-Seiten der Sarcoidose Belangenvereniging Nederland (SBN) (www.Sarcoidose.nl) und der Vereniging voor Sarcoidosepatienten v.z.w., Belgien (BBS) (www.Sarcoidose.be).

 

Home


© European Association of Patients Organizations of Sarcoidosis and other Granulomatous Disorders (EPOS) (2000-2022)
This website was last changed on